อุณหภูมิเศรษฐกิจ

Politics

A+ A A-

ศาลชี้โรงไฟฟ้าไม่ผิด ยกฟ้องชุมชนเขาไม้แก้ว

Rate this item
(0 votes)

ศาลปกครองยกฟ้องกรณีชาวบ้านชุมชนเขาไม้แก้วร้องให้ศาลเพิกถอน โรงไฟฟ้าชีวมวล ชี้โรงไฟฟ้าดังกล่าว ได้รับการยืนยันจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า ไม่ใช่โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง และโรงไฟฟ้าได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้อง 

 

 

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้องในคดีที่ นายอำพัน ซิมโมกย์ กับพวก รวม 833 คน ชาวบ้านต.เขาไม้แก้ว อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี รวมตัวกันเป็นชุมชนท้องถิ่นในนามชมรมรักษ์เขาไม้แก้ว ยื่นฟ้อง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว นายฉกัน ลีอุต บริษัท เค เอส มาร์เก็ตติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ถูกฟ้องที่ 1-7 กรณีขอเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ (สรข. 5)02-58/2556 ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-88-43/56 ปจ.ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ที่อนุญาตให้บริษัท เค เอส มาร์เก็ตติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงชีวมวลกำลังการผลิต 9.9 เมกกะวัตต์ ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ 3 ต.เขาไม้แก้ว และขอให้สั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสั่งบริษัทฯดำเนินการปรับปรุงสถานที่ก่อสร้าง ให้คืนสู่สภาพเดิม ขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากสถานที่ก่อสร้างให้เสร็จสิ้น

ศาลพิเคราะห์เเล้วเห็นว่า โรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงชีวมวล ไม่ใช่โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติสำหรับโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน จะต้องจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553

จึงไม่จำต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 40 และเมื่อพิจารณาการออกใบอนุญาตฯพบว่า ก่อนคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานจะพิจารณาออกใบอนุญาตให้บริษัทเคเอส มาร์เก็ตติ้งฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีกระบวนการประชาคมหมู่บ้านเปิดโอกาสให้ประชาชน ต.เขาไม้แก้ว รับทราบข้อมูล คำชี้แจง เหตุผล แสดงความคิดเห็นเพื่อนำไปประกอบการพิจารณา

กรณีจึงเพียงพอที่จะฟังได้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตซึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการ ว่ามีการดำเนินการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ตามสมควรแก่กรณีแล้ว

ส่วนที่อ้างว่าการผลิตกระแสไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทเคเอส มาร์เก็ตติ้งฯ ใช้เหง้ามันสำปะหลังในกระบวนการผลิตย่อมก่อให้เกิดขี้เถ้า ฝุ่นละออง อาจเกิดผลกระทบต่อน้ำในคลองเขาไม้แก้วเเละ เสี่ยงกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขอนามัย คุณภาพชีวิตนั้นเห็นว่า

แม้โครงการดังกล่าวไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและควาามปลอดภัย(ESA)ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทเคเอส มาร์เก็ตติ้ง ได้จัดทำรายงานESA เสนอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อประกอบการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน มีการกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและดำเนินการ และกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กำหนดเงื่อนไขประกอบการอนุญาตให้โครงการซึ่งเป็นมาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ข้ออ้างดังกล่าวจึงเป็นเพียงข้อกังวลที่อาจเกิดหรือไม่เกิดขึ้น เพราะปัจจุบันยังไม่ได้เปิดทำการโรงไฟฟ้า กรณีจึงยังไม่ใช่เหตุที่ทำให้การออกใบอนุญาตดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากในอนาคตเปิดทำการโรงไฟฟ้าแล้วก่อให้เกิดผลกระทบชุมชนนายอำพันและพวก สามารถใช้สิทธิยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ จึงเห็นว่าการออกใบอนุญาตให้บริษัทเคเอส มาร์เก็ตติ้งฯประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล เป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

 

 

Last modified on
ทรงเกียรติ ชาติวัฒนานนท์

สื่อมวลชนและนักจัดรายการวิทยุด้านเศรษฐกิจที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงข่าวเศรษฐกิจ เป็นเวลานาน จะมารายงานและวิเคราะห์สถานะการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์และรายการวิทยุ "อุณหภูมิเศรษฐกิจ" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-9.00 น. สถานีวิทยุ FM102

184 comments

 • RicardoFAt

  cialis pills india
  cialis online
  buy cialis daily
  buy cialis online
  cialis sale south africa

  RicardoFAt Comment Link
 • PhillipfaP

  buy levitra us
  generic levitra
  cheap prices levitra
  buy levitra online
  cheap levitra canada

  PhillipfaP Comment Link
 • RodgerDaf

  levitra buy no prescription
  levitra coupon
  buy levitra cheap
  levitra coupon
  levitra buy singapore

  RodgerDaf Comment Link
 • HarlanDraps

  buy levitra no prescription
  levitra coupon
  cheapest price for levitra
  buy levitra
  how to buy levitra in canada

  HarlanDraps Comment Link
 • Hudson

  can you really order viagra online
  viagra online
  can you order viagra canada

  Hudson Comment Link

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

Thailand Stock Index

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 19/02/2562 เวลา 00:30:09
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 8,276 2,502,999
Futures 8,276 2,452,634
SET50 Index - 254,502
Sector Index - -
Single Stock - 2,132,665
Precious Metal 8,274 37,816
- GF10 5,977 29,729
- GF50 91 2,430
- Gold Online 2,206 5,657
Deferred Precious Metal 2 14
- GOLD-D 2 14
Currency - 27,565
Interest Rate - -
Agriculture - 72
Options - 50,365
SET50 Index (Call) - 25,834
SET50 Index (Put) - 24,531
Put/Call - 0.95
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
สถานะคงค้างณ วันที่ -
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 72,845 100,312 -27,467
ต่างชาติ 38,024 35,166 +2,858
ในประเทศ 145,928 121,319 +24,609
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 22,803 20,735 +2,068
ต่างชาติ 27,029 18,382 +8,647
ในประเทศ 68,391 79,106 -10,715
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 38,683 70,420 -31,737
ต่างชาติ 5,179 14,483 -9,304
ในประเทศ 67,014 25,973 +41,041
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 11,068 8,475 +2,593
ต่างชาติ 5,816 2,299 +3,517
ในประเทศ 9,481 15,591 -6,110
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 9 2 +7
ต่างชาติ - 2 -2
ในประเทศ 3 8 -5
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - 398 -398
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 1,039 641 +398
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 282 282 -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 92 36 +56
ต่างชาติ 2 8 -6
ในประเทศ 1,676 1,726 -50
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 69 61 +8
ต่างชาติ 94 2 +92
ในประเทศ 1,366 1,466 -100
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 19/02/2562 เวลา 00:30:09
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 8,276 2,502,999
Futures 8,276 2,452,634
SET50 Index - 254,502
Sector Index - -
Single Stock - 2,132,665
Precious Metal 8,274 37,816
- GF10 5,977 29,729
- GF50 91 2,430
- Gold Online 2,206 5,657
Deferred Precious Metal 2 14
- GOLD-D 2 14
Currency - 27,565
Interest Rate - -
Agriculture - 72
Options - 50,365
SET50 Index (Call) - 25,834
SET50 Index (Put) - 24,531
Put/Call - 0.95
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
สถานะคงค้างณ วันที่ -
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 72,845 100,312 -27,467
ต่างชาติ 38,024 35,166 +2,858
ในประเทศ 145,928 121,319 +24,609
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 22,803 20,735 +2,068
ต่างชาติ 27,029 18,382 +8,647
ในประเทศ 68,391 79,106 -10,715
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 38,683 70,420 -31,737
ต่างชาติ 5,179 14,483 -9,304
ในประเทศ 67,014 25,973 +41,041
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 11,068 8,475 +2,593
ต่างชาติ 5,816 2,299 +3,517
ในประเทศ 9,481 15,591 -6,110
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 9 2 +7
ต่างชาติ - 2 -2
ในประเทศ 3 8 -5
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - 398 -398
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 1,039 641 +398
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 282 282 -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 92 36 +56
ต่างชาติ 2 8 -6
ในประเทศ 1,676 1,726 -50
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 18/02/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 69 61 +8
ต่างชาติ 94 2 +92
ในประเทศ 1,366 1,466 -100
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2549 ข้อมูลภายในเว็บไซต์ www.biztempnews.com

Register

User Registration