อุณหภูมิเศรษฐกิจ

Marketing

A+ A A-

วิทยุ-โทรทัศน์ เฮ กสท.ให้มีโฆษณาได้

Rate this item
(0 votes)

ล่าสุดคณะกรรมการ กสท.ได้มีมติให้รายการกีฬา เพลง ละคร รวมทั้งโฆษณา สามารถออกอากาศในรายการวิทยุและโทรทัศน์ได้ แต่ต้องสำรวม 

 

พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) กล่าวว่า ในที่ประชุมวันนี้  (17 ตุลาคม 2559) หลังจากได้ประชุมกับผู้ประกอบการโทรทัศน์ และผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง เพื่อชี้แจงแนวทางการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ และสถานีวิทยุกระจายเสียง ในช่วง 30 วัน  โดยได้ข้อสรุปดังนี้

1.ถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ

การถ่ายทอดรายการจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทรท) ให้สถานีโทรทัศน์ในระบบภาคพื้นดิน โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม โทรทัศน์ผ่านทางสายโทรทัศน์ระบบ IP รวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงของหน่วยงานรัฐ และสถานีทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง เชื่อมโยงสัญญาณเมื่อปรากฏสัญลักษณ์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และจะออกจากการเชื่อมโยงสัญญาณเมื่อปรากฏสัญลักษณ์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่กำหนดให้เชื่อมโยงสัญญาณจะเป็นช่วงของการถ่ายทอดสด พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยามเฉพาะเวลาเช้าและเย็น และในกรณีที่พระบรมวงศานุวงศ์ หรือกษัตริย์ต่างประเทศมาร่วมในพระราชพิธีฯ ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามตารางการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทีวีออนไลน์ต้องถ่ายทอดสดด้วย

อย่างไรก็ดีให้รวมถึงการเผยแพร่ผ่านทางโทรทัศน์ออนไลน์ของแต่ละสถานีที่มีอยู่ในปัจจุบันด้วย ซึ่งการเชื่อมโยงสัญญาณเข้ารายการโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ขอให้ปูพื้นรายการ หรือมีคำบรรยาย ก่อนเชื่อมโยงสัญญาณ ไม่ควรตัดสัญญาณเข้ารายการพระราชพิธีทันที

2.รูปแบบรายการในช่วง 30 วัน

รูปแบบการนำเสนอรายการนอกเหนือเวลาการเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในห้วงระยะเวลา 30 วัน มีดังนี้

ข่าวสารต้องหลากหลาย-มีซับไตเติ่ลอังกฤษ

ในส่วนข้อมูลข่าวสารควรมีความหลากหลาย เช่น ข่าวสารบ้านเมือง ข่าวสารต่างประเทศ รายการพัฒนาประชาชนในประเทศทุกเพศ ทุกวัย ข่าวสารการปฏิบัติภารกิจรัฐบาล การบริหารราชการแผ่นดิน รายการสร้างการเรียนรู้แก่สังคม รายการเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี ภัยธรรมชาติ การสร้างวิถีการเรียนรู้ของประชาชน การเรียนรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านการสาธารณสุข (สุขภาพ) การสร้างวินัยให้เกิดต่อประชาชน การรักษาความสะอาด การสร้างให้ประเทศมีความศิวิไล การสร้างตนให้เป็นผู้มีอารยะ ทั้งนี้ ควรต้องหาวิธีการเผยแพร่ให้คนต่างชาติได้เข้าใจด้วย เช่น การทำ Subtitle เป็นภาษาอังกฤษ

รูปแบบรายการเกี่ยวกับในหลวง ร.9

การจัดทำรายการเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีข้อเสนอแนะดังนี้

  • รายการที่เกี่ยวกับพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กล่าวถึงโครงการพระราชดำริที่ครอบคลุมทั้ง 4,000 โครงการ ทั้งนี้ ควรเป็นข้อมูลในภาพรวมที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาประเทศทั้งแผ่นดิน โดยอาจเอาบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงเข้าประกอบให้เห็นภาพก็ได้เพื่อให้เห็นภาพที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่าน
  • การเสนอภาพการเสด็จไปเยือนต่างประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงการสร้างคุณประโยชน์ในทางการต่างประเทศที่มีการพัฒนาของประเทศไทย
  • การสัมภาษณ์นักเรียนทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อแสดงถึงความรู้สึก และสิ่งที่บุคคลเหล่านั้นได้รับโอกาสจากพระองค์ และนำกลับมาพัฒนาประเทศอย่างไร
  • การสัมภาษณ์ประชาชนที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนแผ่นดินที่ผ่านจากรัชกาลที่ 8 เป็นรัชกาลที่ 9 กลุ่มคนที่อายุเกินกว่า 70 ปี เพื่อให้เห็นความคิดของประชาชนชาวไทยรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ และการเดินหน้าต่อไปของประเทศ

ข่าวรัชทายาท-ผู้นำเร็จราชการ ทำซ้ำได้แต่ ห้ามขยายความ

รายการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรัชทายาท และพระนามเต็มของราชกาลใหม่ และผู้สำเร็จราชการ ซึ่งเมื่อคืนวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของข่าวที่เป็นจริงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจไปแล้ว ให้สามารถตัดต่อเอาไปทำซ้ำได้ แต่ห้ามวิพากษ์ ขยายความ หรือวิจารณ์เพิ่มเติม

รายการละคร กีฬา เพลง โฆษณามีได้ แต่ต้องสำรวมน้ำเสียง-ถ้อยคำ

ส่วนการออกอากาศรายการที่มิใช่รายการข่าวสาร เช่น รายการกีฬา รายการละคร รายการเพลง รายการเด็ก หรือการโฆษณา ให้กระทำได้ แต่จะต้องเป็นไปตาม มติ กสท นัดพิเศษครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559และวันที่ 14 ตุลาคม 2559 เช่น การพากษ์เสียงควรใช้น้ำเสียง และถ้อยคำที่สำรวม

3. พิธีกรต้องใส่โทนดำมากกว่าขาว

พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ และบุคคลที่เข้าร่วมรายการควรแต่งกายโทนสีขาว ดำ ห้ามลวดลาย และใช้โทนสีดำมากกว่าสีขาว ทรงผมชายควรเรียบร้อย หญิงควรรวบผมให้เรียบร้อย สีหน้าท่าทาง กิริยา วาจา น้ำเสียง ขอให้สำรวม

4. ข่าวสารช่วง 30 วัน

ในช่วงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 30 วัน ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาบรรยากาศของการถวายความอาลัย การแสดงความจงรักภักดีของประชาชนทุกภาคส่วน ให้รักษาระดับความเข้มข้นไว้

ทั้งนี้ ตามตารางการถ่ายทอดสด พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และประโคมย่ำยามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จะถ่ายทอด 7 วันแรก ตั้งแต่วันที่ 14-20 ตุลาคม 2559

ให้ทีวีเสนอรายการถวายความอาลัย สลับช่วยถ่ายทอดสด

โดยหลังจากนั้นระหว่างวันที่ 21-26 ตุลาคม 2559 จะไม่ได้มีการถ่ายทอดสด จะกลับไปถ่ายทอดสดอีกครั้งเมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2559 วันที่ 1-2 ธันวาคม 2559 และวันที่ 20-21 มกราคม 2560 ซึ่งจะทำให้มีห้วงเวลาเว้นว่างการถ่ายทอดสด จะทำให้เกิดการขาดช่วงบรรยากาศของการถวายความอาลัยของคนไทย ดังนั้นจึงขอความร่วมมือให้สถานีช่วยคิดสร้างสรรค์รายการที่จะทำอย่างไรให้ประชาชนยังคงมีความรู้สึกที่ไม่ขาดตอนการจากบรรยากาศการถวายความอาลัย

5.เดินหน้าประเทศไทยยังมีแต่ปรับผัง

ส่วนรายการเดินหน้าประเทศไทยยังคงดำเนินการต่อไป โดยการปรับผังให้เหมาะสม

6.โซเชียลมีเดียเน้นข้อมูลเชื่อถือได้

ในโซเชียลมีเดียที่อยู่ในการดำเนินการของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ขอให้ใช้ข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้นำมาเสนอเพื่อการถวายความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

Last modified on
ทรงเกียรติ ชาติวัฒนานนท์

สื่อมวลชนและนักจัดรายการวิทยุด้านเศรษฐกิจที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงข่าวเศรษฐกิจ เป็นเวลานาน จะมารายงานและวิเคราะห์สถานะการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์และรายการวิทยุ "อุณหภูมิเศรษฐกิจ" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-9.00 น. สถานีวิทยุ FM102

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

Thailand Stock Index

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 23/03/2562 เวลา 00:30:21
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 8,457 2,685,172
Futures 8,457 2,619,111
SET50 Index - 334,675
Sector Index - -
Single Stock - 2,220,365
Precious Metal 8,452 37,519
- GF10 5,052 28,475
- GF50 127 1,807
- Gold Online 3,273 7,237
Deferred Precious Metal 5 17
- GOLD-D 5 17
Currency - 26,471
Interest Rate - -
Agriculture - 64
Options - 66,061
SET50 Index (Call) - 35,215
SET50 Index (Put) - 30,846
Put/Call - 0.88
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
สถานะคงค้างณ วันที่ -
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 141,885 153,049 -11,164
ต่างชาติ 84,540 82,367 +2,173
ในประเทศ 191,619 182,628 +8,991
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 40,537 45,948 -5,411
ต่างชาติ 59,358 52,956 +6,402
ในประเทศ 85,718 86,709 -991
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 89,127 93,918 -4,791
ต่างชาติ 20,983 19,758 +1,225
ในประเทศ 86,610 83,044 +3,566
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 11,358 12,760 -1,402
ต่างชาติ 4,199 9,653 -5,454
ในประเทศ 17,535 10,679 +6,856
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 1 3 -2
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 4 2 +2
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 736 294 +442
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 1,752 2,194 -442
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 126 126 -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 609 121 +488
ต่างชาติ 12 89 -77
ในประเทศ 3,020 3,431 -411
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 78 259 -181
ต่างชาติ 41 1 +40
ในประเทศ 2,854 2,713 +141
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 23/03/2562 เวลา 00:30:21
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 8,457 2,685,172
Futures 8,457 2,619,111
SET50 Index - 334,675
Sector Index - -
Single Stock - 2,220,365
Precious Metal 8,452 37,519
- GF10 5,052 28,475
- GF50 127 1,807
- Gold Online 3,273 7,237
Deferred Precious Metal 5 17
- GOLD-D 5 17
Currency - 26,471
Interest Rate - -
Agriculture - 64
Options - 66,061
SET50 Index (Call) - 35,215
SET50 Index (Put) - 30,846
Put/Call - 0.88
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
สถานะคงค้างณ วันที่ -
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 141,885 153,049 -11,164
ต่างชาติ 84,540 82,367 +2,173
ในประเทศ 191,619 182,628 +8,991
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 40,537 45,948 -5,411
ต่างชาติ 59,358 52,956 +6,402
ในประเทศ 85,718 86,709 -991
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 89,127 93,918 -4,791
ต่างชาติ 20,983 19,758 +1,225
ในประเทศ 86,610 83,044 +3,566
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 11,358 12,760 -1,402
ต่างชาติ 4,199 9,653 -5,454
ในประเทศ 17,535 10,679 +6,856
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 1 3 -2
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 4 2 +2
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 736 294 +442
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 1,752 2,194 -442
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 126 126 -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 609 121 +488
ต่างชาติ 12 89 -77
ในประเทศ 3,020 3,431 -411
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 78 259 -181
ต่างชาติ 41 1 +40
ในประเทศ 2,854 2,713 +141
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2549 ข้อมูลภายในเว็บไซต์ www.biztempnews.com

Register

User Registration