อุณหภูมิเศรษฐกิจ

Finance

A+ A A-

สินเชื่อเดือนธ.ค.เพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 4 ปี

Rate this item
(0 votes)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผย สินเชื่อทั้งระบบของธนาคารพาณิชย์ไทย เดือน ธ.ค. 2560  ขยายตัวในอัตราเร่ง ... ยอดคงค้างสินเชื่อเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนมากสุดในรอบ 4 ปี 

          ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สรุปข้อมูลสินเชื่อ เงินฝาก และสภาพคล่อง ของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2560 จากเอกสารรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

          O ภาพรวมสินเชื่อสุทธิ ณ สิ้นปี 2560 ขยายตัวในอัตราเร่งตามคาด จากแรงสนับสนุนหลักของความต้องการสินเชื่อในภาคธุรกิจ สินเชื่อภาครัฐ และสินเชื่อรายย่อย ทำให้การเพิ่มขึ้นของสินเชื่อในเดือนนี้ ค่อนข้างกระจายตัวไปยังเกือบทุกธนาคาร เนื่องจากสินเชื่อเพิ่มขึ้นทุกกลุ่ม แม้แต่เอสเอ็มอีก็เริ่มมียอดสินเชื่อเพิ่มขึ้นในไตรมาสนี้ โดยยอดคงค้างสินเชื่อสุทธิในเดือน ธ.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนถึง 2.2 แสนล้านบาท นับเป็นการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อสุทธิรายเดือนที่มากที่สุดในรอบ 4 ปี หรือคิดเป็น 2.0% MoM และทำให้ภาพรวมสินเชื่อสุทธิทั้งปี 2560 ดีดตัวขึ้นมาที่ 4.3% YoY เป็น 11.06 ล้านล้านบาท

          O NPLs ของระบบธนาคารไทยในปี 2560 เพิ่มขึ้นแต่ในอัตราชะลอลงจากปีก่อน โดย Gross NPL เพิ่มขึ้น 11.6% เป็น 4.22 แสนล้านบาท เทียบกับปี 2559 ที่เพิ่มขึ้น 14.4% แต่เนื่องจากสินเชื่อภาพรวมที่โตช้ากว่า ทำให้สัดส่วนหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม ปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็น 3.09% จากระดับ 3.00% ในปี 2559

          เงินฝากเดือน ธ.ค. 2560 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากเงินที่ไหลเข้ามาพักในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่

 ภาพรวมเงินฝากเดือน ธ.ค. 2560 เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.36 แสนล้านบาท หรือ 1.14% MoM เป็น 12.11 ล้านล้านบาท และเพิ่มขึ้นสิ้นปีก่อน 6.5% โดยเงินฝากที่เข้ามาในเดือนนี้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มธนาคารขนาดใหญ่ แม้ว่าธนาคารขนาดใหญ่จะชะลอการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากพิเศษเพื่อชดเชยรุ่นที่ครบกำหนดก็ตาม ขณะที่ ธนาคารขนาดกลางและเล็กมีเงินฝากลดลงสวนทางกับเดือนก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ธนาคารพาณิชย์ยังคงให้ความสำคัญกับการควบคุมต้นทุนเงินฝาก เพื่อบริหารส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง สะท้อนจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่อยู่ในระดับคงที่ ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยแคมเปญเงินฝากพิเศษออกใหม่ยังคงทรงตัว

สภาพคล่องเดือน ธ.ค. 2560 ตึงตัวขึ้นจากเดือนก่อนเล็กน้อย

 ภาพรวมสภาพคล่องของธนาคารตึงตัวขึ้นจากเดือนก่อน เนื่องจากสินเชื่อที่โตในลักษณะ MoM ดีกว่าเงินฝาก ประกอบกับยอดคงค้างจำนวนเงินกู้ยืมผ่านตลาดตราสารหนี้ของธนาคารปรับตัวลดลง ทำให้สัดส่วนเงินให้สินเชื่อรวมต่อเงินฝากรวมกับตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม (LTD+Borrowing Ratio) ในเดือน ธ.ค. 2560 ตึงตัวขึ้นเป็น 91.20% จากระดับ 90.05% ในเดือน พ.ย. สอดคล้องกับอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสินทรัพย์รวมที่ปรับลงมาที่ 21.66% จากระดับ 22.47% ในเดือนก่อนหน้า

แนวโน้มสินเชื่อในปี 2561: คาดว่า จะขยายตัวดีต่อเนื่องจากปีก่อน แต่ยังไม่ส่งแรงกดดันต่อสภาพคล่อง และการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินแนวโน้มการขยายตัวของสินเชื่อสุทธิในระบบธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่งในปี 2561 มีโอกาสขยายตัวสูงขึ้นกว่าระดับ 4.3% ในปี 25601 ทั้งนี้ คาดว่า อานิสงส์จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัวขึ้น น่าจะช่วยประคองการฟื้นตัวของสินเชื่อธุรกิจ ขณะที่ สินเชื่อรายย่อยอาจโตได้ต่อเนื่อง โดยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นพอร์ตสินเชื่อหลักที่มีน้ำหนักสูงนั้น คงยังเพิ่มขึ้นไม่มากจากปัจจัยด้านหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงเป็นตัวจำกัดการเติบโต ขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อน่าจะอยู่ในระดับค่อนข้างทรงตัว หลังจากที่เร่งขึ้นมากในปีก่อน สวนปัจจัยบวกจากสินเชื่อไม่มีหลักประกัน คงมีผลหนุนพอร์ตรวมไม่มากนัก

สำหรับสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวม (NPL ratio) ในปี 2561 ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า จะอยู่ในระดับทรงตัวใกล้เคียงกับปี 2560 เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังไม่กระจายครอบคลุมทุกภาคส่วน ขณะที่ คาดว่า ในปีนี้ธนาคารจะยังคงนโยบายเครดิตอย่างระมัดระวังต่อเนื่อง เพื่อลด Credit Cost จากความจำเป็นในการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้ในระดับสูง ประกอบกับธนาคารเริ่มเตรียมการรองรับการใช้มาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS9 ที่จะมีผลตั้งแต่ต้นปี 2562 ซึ่งอาจกระทบต่อการคำนวณการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่ไม่ใช่หนี้ปกติ ที่จะต้องเพิ่มกรอบการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นตลอดอายุสัญญาสินเชื่อ (Life Time) อันอาจส่งผลต่อความน่าจะเป็นในการผิดนัดชำระหนี้ให้เพิ่มขึ้นด้วย

ขณะที่ การบริหารจัดการเงินฝากในปีนี้ คาดว่า ธนาคารหลายแห่งจะยังคงมุ่งรักษาความสามารถในการบริหารต้นทุนการเงินต่อเนื่องจากที่ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างเงินฝากตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อประคองรายได้จากส่วนต่างดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ควบคู่ไปกับการจัดสรรสภาพคล่องให้สอดคล้องกับความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป อย่างไรก็ดี อาจมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์เงินฝากที่จูงใจลูกค้า โดยเฉพาะแคมเปญเงินฝากที่ลูกค้าเปิดบัญชีด้วยตนเองในช่องทางดิจิทัลที่สามารถช่วยลดต้นทุนแฝงทั้งด้านพนักงานและงานเอกสารอื่น ขณะที่ ผลิตภัณฑ์เงินฝากระยะยาวบางส่วน อาจทยอยออกมาในช่วงปลายปี หากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของไทยมีแนวโน้มที่จะทยอยปรับตัวสูงขึ้น และสินเชื่อขยายตัวได้ต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

 

ทรงเกียรติ ชาติวัฒนานนท์

สื่อมวลชนและนักจัดรายการวิทยุด้านเศรษฐกิจที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงข่าวเศรษฐกิจ เป็นเวลานาน จะมารายงานและวิเคราะห์สถานะการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์และรายการวิทยุ "อุณหภูมิเศรษฐกิจ" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-9.00 น. สถานีวิทยุ FM102

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

Thailand Stock Index

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 22/01/2562 เวลา 00:30:09
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 3,568 2,244,777
Futures 3,568 2,209,284
SET50 Index - 246,253
Sector Index - -
Single Stock - 1,900,648
Precious Metal 3,568 38,803
- GF10 2,619 33,015
- GF50 19 2,460
- Gold Online 930 3,328
Deferred Precious Metal - 13
- GOLD-D - 13
Currency - 23,475
Interest Rate - -
Agriculture - 92
Options - 35,493
SET50 Index (Call) - 20,616
SET50 Index (Put) - 14,877
Put/Call - 0.72
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
สถานะคงค้างณ วันที่ -
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 21/01/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 72,253 69,626 +2,627
ต่างชาติ 32,592 26,421 +6,171
ในประเทศ 111,096 119,894 -8,798
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 21/01/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 31,479 29,102 +2,377
ต่างชาติ 25,880 19,569 +6,311
ในประเทศ 65,922 74,610 -8,688
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 21/01/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 21/01/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 36,931 35,726 +1,205
ต่างชาติ 5,391 5,935 -544
ในประเทศ 37,825 38,486 -661
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 21/01/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2,918 3,624 -706
ต่างชาติ 1,313 917 +396
ในประเทศ 5,941 5,631 +310
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 21/01/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6 3 +3
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 4 7 -3
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 21/01/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 665 917 -252
ต่างชาติ 8 - +8
ในประเทศ 1,404 1,160 +244
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 21/01/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 21/01/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 254 254 -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 21/01/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 404 27 +377
ต่างชาติ - 31 -31
ในประเทศ 1,214 1,560 -346
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 21/01/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 343 107 +236
ต่างชาติ 5 3 +2
ในประเทศ 1,429 1,667 -238
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 22/01/2562 เวลา 00:30:09
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 3,568 2,244,777
Futures 3,568 2,209,284
SET50 Index - 246,253
Sector Index - -
Single Stock - 1,900,648
Precious Metal 3,568 38,803
- GF10 2,619 33,015
- GF50 19 2,460
- Gold Online 930 3,328
Deferred Precious Metal - 13
- GOLD-D - 13
Currency - 23,475
Interest Rate - -
Agriculture - 92
Options - 35,493
SET50 Index (Call) - 20,616
SET50 Index (Put) - 14,877
Put/Call - 0.72
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
สถานะคงค้างณ วันที่ -
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 21/01/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 72,253 69,626 +2,627
ต่างชาติ 32,592 26,421 +6,171
ในประเทศ 111,096 119,894 -8,798
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 21/01/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 31,479 29,102 +2,377
ต่างชาติ 25,880 19,569 +6,311
ในประเทศ 65,922 74,610 -8,688
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 21/01/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 21/01/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 36,931 35,726 +1,205
ต่างชาติ 5,391 5,935 -544
ในประเทศ 37,825 38,486 -661
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 21/01/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2,918 3,624 -706
ต่างชาติ 1,313 917 +396
ในประเทศ 5,941 5,631 +310
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 21/01/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6 3 +3
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 4 7 -3
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 21/01/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 665 917 -252
ต่างชาติ 8 - +8
ในประเทศ 1,404 1,160 +244
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 21/01/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 21/01/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 254 254 -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 21/01/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 404 27 +377
ต่างชาติ - 31 -31
ในประเทศ 1,214 1,560 -346
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 21/01/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 343 107 +236
ต่างชาติ 5 3 +2
ในประเทศ 1,429 1,667 -238
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2549 ข้อมูลภายในเว็บไซต์ www.biztempnews.com

Register

User Registration