อุณหภูมิเศรษฐกิจ

Finance

A+ A A-

สินเชื่อเดือนก.พ.ฟื้นตัวเล็กน้อย

Rate this item
(0 votes)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผย สินเชื่อของทั้งระบบธนาคารพาณิชย์ไทยเดือนกุมภาพันธ์ ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อย โดยเติบโต 3.65% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 

          บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัดเปิดเผยว่า ได้สรุปข้อมูลสินเชื่อ เงินฝาก และสภาพคล่อง ของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 (ปรับผลของการรวมธนาคารธนาคารโตเกียวมิตซูบิชิเข้ากับธนาคารกรุงศรีอยุธยา)  จากเอกสารรายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน (ธ.พ.1.1)  พร้อมประเมินแนวโน้มในระยะถัดไปไว้ ดังนี้

เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ...ภาพรวมสินเชื่อและเงินฝาก ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แม้ยังคงหดตัวเมื่อเทียบกับสิ้นปี 2557

งินให้สินเชื่อสุทธิ ขยับขึ้นจากเดือนก่อน นำโดยสินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียนและสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิของธนาคารพาณิชย์ไทย 14 แห่ง ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558  มีจำนวน 10.080 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.06 หมื่นล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 3.65 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน (YoY) เร่งตัวขึ้นจากที่ขยายตัวร้อยละ 3.17 (YoY) ในเดือนมกราคม นำโดยการเติบโตของสินเชื่อในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่เป็นหลัก โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียนของทั้งลูกค้าผู้ประกอบการรายใหญ่และเอสเอ็มอี แม้ว่าจะยังมีลูกค้าธุรกิจบางส่วนชำระคืนสินเชื่อ ขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อ ยังคงหดตัวลงต่อเนื่อง นอกจากนี้ ภาพรวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยประเภทอื่น ทั้งบัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ยังคงมีแรงกดดันจากการชำระคืนหนี้ โดยคาดว่ามีเพียงสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2557 สินเชื่อยังคงหดตัวลงร้อยละ 0.41 ตามการชำระคืนสินเชื่อในทุกกลุ่มลูกค้าและการชะลอลงทุนของภาคธุรกิจ เพื่อรอจังหวะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนจากภาครัฐที่ชัดเจนมากขึ้น

สรุปการเปลี่ยนแปลงสินเชื่อ-เงินฝากประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

(ล้านบาท)

สิ้นปี 2557

ม.ค.-58

ก.พ.-58

 % การเปลี่ยนแปลง

MoM

YoY

YTD

สินเชื่อ

10,122,147

10,030,036

10,080,632

0.50

3.65

-0.41

เงินฝาก

11,035,026

11,022,369

11,042,028

0.18

5.28

0.06

 

  เงินฝากปรับเพิ่มขึ้น จากการออกแคมเปญต้อนรับเทศกาลตรุษจีน โดยยอดเงินฝากของธนาคารไทย 14 แห่ง มีจำนวน 11.042 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.97 หมื่นล้านบาท จากเดือนก่อนหน้า หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตร้อยละ 5.28 (YoY) แต่ชะลอลงจากที่เติบโตร้อยละ 6.28 (YoY) ในเดือนมกราคม เนื่องจากการเติบโตของเงินฝากในภาพรวมมีแรงกดดันจากปัจจัยเฉพาะของธนาคารบางแห่ง ที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของฐานเงินฝากในกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ รวมถึงในกลุ่มธนาคารขนาดเล็ก ที่ทยอยปรับลดการแข่งขันด้านราคาลง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางอัตราดอกเบี้ย และการชะลอตัวของสินเชื่อ ขณะที่ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจากเดือนก่อน

 

แนวโน้มไตรมาส 2/2558...สินเชื่อมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่าเงินฝาก

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่าแนวโน้มสินเชื่อในช่วงไตรมาส 2/2558 มีโอกาสเติบโตดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกที่ค่อนข้างซบเซา โดยผลิตภัณฑ์เงินให้สินเชื่อที่น่าจะเป็นตัวชูธงในไตรมาส 2/2558 นั้น อาจประกอบด้วย

กลุ่มลูกค้าธุรกิจ: นำโดยความต้องการสินเชื่อเพื่อเงินทุนหมุนเวียน ทั้งกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่และเอสเอ็มอี สำหรับเร่งกำลังการผลิตรองรับการใช้จ่ายของครัวเรือนในช่วงวันหยุดยาว ขณะที่ สินเชื่อเพื่อการลงทุนระยะยาว และสินเชื่อเพื่อการส่งออกน่าจะยังเติบโตในกรอบที่ค่อนข้างจำกัด

 กลุ่มลูกค้ารายย่อย: คาดว่าจะมีการเบิกใช้สินเชื่อ 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งมีที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนทยอยเข้าสู่ตลาดรอโอนกรรมสิทธิ์ ส่วนอีกผลิตภัณฑ์ ได้แก่ สินเชื่อบัตรเครดิต ที่เข้าสู่ฤดูกาลใช้จ่ายที่สำคัญอีกช่วงหนึ่งของปี นำโดยการใช้จ่ายในหมวดท่องเที่ยว สถานีบริการน้ำมัน และช็อปปิ้ง ขณะที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ คาดว่าจะยังคงซบเซาต่อจากไตรมาสแรก และสินเชื่อส่วนบุคคล อาจได้รับแรงกดดันจากนโยบายเครดิตที่เข้มงวดของธนาคารพาณิชย์

     อย่างไรก็ดี หากต่อภาพไปถึงสถานการณ์สินเชื่อทั้งปี 2558 ที่เดิมคาดไว้ว่าน่าจะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 7.0-8.0  แต่ด้วยการฟื้นตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่แรงขับเคลื่อนหลักจากภาคการส่งออก และการใช้จ่ายในประเทศ ยังไม่ชัดเจน จึงทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีมุมมองที่ระมัดระวังมากขึ้นต่อเป้าหมายการเติบโตของสินเชื่อรายปีดังกล่าว เนื่องจากเงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นในการใช้จ่าย เป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักมากที่สุดในการกระตุ้นความต้องการสินเชื่อใหม่ ขณะที่แรงหนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ของธนาคารพาณิชย์ในช่วงที่ผ่านมา จะเป็นปัจจัยรอง

 สำหรับแนวโน้มเงินฝากนั้น ด้วยผลจากปัจจัยด้านฤดูกาลที่ประชาชนมักถอนเงินออมเพื่อนำไปจับจ่ายใช้สอยระหว่างช่วงวันหยุดยาวของเดือนเมษายนและพฤษภาคม ผนวกกับการบริหารจัดการเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ เพื่อรักษารายได้ดอกเบี้ยสุทธิให้อยู่ใกล้เคียงกับเป้าหมายทั้งปีที่วางไว้ น่าจะทำให้ทิศทางเงินฝากในไตรมาส 2/2558 ขยับขึ้นจากสิ้นไตรมาส 1/2558 ในระดับที่ใกล้เคียงกับการเติบโตของสินเชื่อ หรือต่ำกว่าเล็กน้อย ซึ่งคงส่งผลให้ทิศทางสภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ เมื่อวัดผ่านอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากในไตรมาส 2/2558 มีโอกาสทรงหรือตึงตัวขึ้นเล็กน้อยจากระดับ ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558

ทรงเกียรติ ชาติวัฒนานนท์

สื่อมวลชนและนักจัดรายการวิทยุด้านเศรษฐกิจที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงข่าวเศรษฐกิจ เป็นเวลานาน จะมารายงานและวิเคราะห์สถานะการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์และรายการวิทยุ "อุณหภูมิเศรษฐกิจ" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-9.00 น. สถานีวิทยุ FM102

2 comments

  • AlfredBit

    wh0cd8371 sildenafil clomid crestor purchase azithromycin 500 mg tablets

    AlfredBit Comment Link
  • Caseybarty

    wh0cd793682 purchase advair

    Caseybarty Comment Link

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

Thailand Stock Index

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 16/10/2562 เวลา 07:26:02
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 18,761 3,188,848
Futures 18,761 3,139,535
SET50 Index - 329,430
Sector Index - -
Single Stock - 2,703,140
Precious Metal 18,753 81,115
- GF10 5,123 35,219
- GF50 97 2,178
- Gold Online 13,533 43,718
Deferred Precious Metal 8 200
- GOLD-D 8 200
Currency - 25,614
Interest Rate - -
Agriculture - 36
Options - 49,313
SET50 Index (Call) - 23,973
SET50 Index (Put) - 25,340
Put/Call - 1.06
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
S50V19 - -
S50X19 - -
S50Z19 - -
S50H20 - -
S50M20 - -
S50U20 - -
สถานะคงค้างณ วันที่ 329,430
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 15/10/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 97,171 97,006 +165
ต่างชาติ 44,751 51,756 -7,005
ในประเทศ 149,379 142,539 +6,840
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 15/10/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 22,586 23,796 -1,210
ต่างชาติ 37,551 37,214 +337
ในประเทศ 60,353 59,480 +873
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 15/10/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 15/10/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 60,775 59,736 +1,039
ต่างชาติ 1,712 5,431 -3,719
ในประเทศ 66,703 64,023 +2,680
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 15/10/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 12,943 12,545 +398
ต่างชาติ 5,488 9,111 -3,623
ในประเทศ 21,899 18,674 +3,225
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 15/10/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 537 541 -4
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 6 2 +4
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 15/10/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - 58 -58
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 418 360 +58
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 15/10/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 15/10/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 330 330 -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 15/10/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 504 287 +217
ต่างชาติ 53 16 +37
ในประเทศ 2,668 2,922 -254
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 15/10/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 292 202 +90
ต่างชาติ 1 1 -
ในประเทศ 2,778 2,868 -90
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 16/10/2562 เวลา 07:26:02
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 18,761 3,188,848
Futures 18,761 3,139,535
SET50 Index - 329,430
Sector Index - -
Single Stock - 2,703,140
Precious Metal 18,753 81,115
- GF10 5,123 35,219
- GF50 97 2,178
- Gold Online 13,533 43,718
Deferred Precious Metal 8 200
- GOLD-D 8 200
Currency - 25,614
Interest Rate - -
Agriculture - 36
Options - 49,313
SET50 Index (Call) - 23,973
SET50 Index (Put) - 25,340
Put/Call - 1.06
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
S50V19 - -
S50X19 - -
S50Z19 - -
S50H20 - -
S50M20 - -
S50U20 - -
สถานะคงค้างณ วันที่ 329,430
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 15/10/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 97,171 97,006 +165
ต่างชาติ 44,751 51,756 -7,005
ในประเทศ 149,379 142,539 +6,840
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 15/10/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 22,586 23,796 -1,210
ต่างชาติ 37,551 37,214 +337
ในประเทศ 60,353 59,480 +873
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 15/10/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 15/10/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 60,775 59,736 +1,039
ต่างชาติ 1,712 5,431 -3,719
ในประเทศ 66,703 64,023 +2,680
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 15/10/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 12,943 12,545 +398
ต่างชาติ 5,488 9,111 -3,623
ในประเทศ 21,899 18,674 +3,225
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 15/10/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 537 541 -4
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 6 2 +4
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 15/10/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - 58 -58
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 418 360 +58
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 15/10/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 15/10/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 330 330 -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 15/10/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 504 287 +217
ต่างชาติ 53 16 +37
ในประเทศ 2,668 2,922 -254
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 15/10/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 292 202 +90
ต่างชาติ 1 1 -
ในประเทศ 2,778 2,868 -90
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2549 ข้อมูลภายในเว็บไซต์ www.biztempnews.com

Register

User Registration