อุณหภูมิเศรษฐกิจ

Economics

A+ A A-

คาดท่องเที่ยวได้ประโยชน์สัมพันธ์ไทย-สหรัฐ

Rate this item
(0 votes)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยออกบทวิเคราะห์ชี้”ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ สะท้อนผ่านการท่องเที่ยว...คาดจำนวนนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ เที่ยวไทย ปี 60 จะทะลุเกิน 1 ล้านคนครั้งแรก” 

          ปัจจัยสำคัญ

          O ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ นอกจากด้านความมั่นคง การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศแล้ว ในอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ด้านการท่องเที่ยวไทย ตลาดนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ เป็นตลาดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยติดหนึ่งใน 10 อันดับแรกของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งหมด จากข้อมูลสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนสิงหาคม 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวสหรัฐฯเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมี 6.88 แสนคน เติบโตร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่นักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ มีการใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในไทยมูลค่า 50,953.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

           Oสำหรับในช่วงที่เหลือของปี 2560 กำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ อีกครั้ง ทั้งนี้ จากการขยายตัวของนักท่องเที่ยวสหรัฐฯที่ดี กอปรกับภาวะแวดล้อมปัจจัยท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปีนี้ ยังมีทิศทางที่ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในปี 2560 นี้ จำนวนนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ เดินทางท่องเที่ยวในไทยจะสามารถแตะที่ระดับ 1.05 ล้านคน เติบโตร้อยละ 12.3 จากที่เติบโตร้อยละ 13.5 ในปี 2559 ขณะที่คาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ สู่ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องคิดเป็นมูลค่าประมาณ 78,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.0 จากร้อยละ 20.8 ในปี 2559

          ในระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2560 นายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางไปยังประเทศสหรัฐฯ ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง การค้าและการลงทุน นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ในอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ภาคการท่องเที่ยว โดยตลาดนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ นับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการท่องเที่ยวของไทยมาเป็นเวลานาน ด้วยนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ เป็นตลาดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยติดหนึ่งใน 10 อันดับแรกของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งหมด สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ ในปี 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

· 8 เดือนแรกของปี 2560 นักท่องเที่ยวสหรัฐฯ เที่ยวไทยเติบโตร้อยละ 9.2 หรือมีจำนวน 6.88 แสนคน

          ตลาดนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ เป็นตลาดที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวของไทยมาเป็นระยะเวลานาน โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3.0 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย ขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 4.1 ของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย

          ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มปรับตัวดีขึ้น กอปรกับสถานการณ์ในประเทศไทยที่เอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยวและการทำตลาดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยในตลาดสหรัฐฯ ที่เข้มข้น ทำให้นักท่องเที่ยวสหรัฐฯ กลับมาเติบโตดีอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนสิงหาคม 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวสหรัฐฯเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทย 6.88 แสนคน เติบโตร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีจำนวนสูงสุดเป็นอันดับ 8 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย ขณะที่นักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ มีการใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในไทยมูลค่าประมาณ 50,953.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีการใช้จ่ายสูงเป็นอันดับ 5 จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยทั้งหมด

· ในปี 2560 นี้ คาดนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ เดินทางท่องเที่ยวไทยจะมีจำนวนสูงถึง 1.05 ล้านคน

          จากการที่ตลาดนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี และภายใต้ปัจจัยที่เอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ เที่ยวไทย น่าจะมีโอกาสสูงถึง 1.05 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 12.3 จากที่ขยายตัวร้อยละ 13.5 ในปี 2559 และคาดว่าจะสร้างรายได้สู่ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องคิดเป็นมูลค่าประมาณ 78,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.0 จากที่เติบโตร้อยละ 20.8 ในปี 2559

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการทำตลาดเพื่อจับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ อาจจะต้องเข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวเองสูงถึงร้อยละ 92.0 ของจำนวนนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯที่เดินทางมาท่องเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวสหรัฐฯ เป็นกลุ่มที่คุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยี ทำให้การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักส่วนใหญ่จะทำบนช่องทางออนไลน์ ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักหรือสถานที่ท่องเที่ยวนอกเหนือจากจะทำการตลาดผ่าน Online Travel Agency: OTA ตัวกลางผู้ให้บริการทางออนไลน์ที่นักท่องเที่ยวสหรัฐฯ นิยมใช้แล้ว ผู้ประกอบการที่มีเว็บไซต์ หรือในเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ ควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา เนื่องจากช่องทางเหล่านี้จะเป็นช่องทางที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักผู้ประกอบการได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสหรัฐฯ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยกว่าร้อยละ 67.0 เป็นกลุ่มที่เดินทางมาท่องเที่ยวซ้ำ (Revisit) และประมาณร้อยละ 33.0 เป็นกลุ่มที่เดินทางมาท่องเที่ยวครั้งแรก ซึ่งสะท้อนให้เห็นโอกาสและความเป็นไปได้ที่กลุ่มที่เดินทางมาครั้งแรกจะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ำยังประเทศไทย แต่ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ อาทิ การให้บริการของผู้ประกอบการทั้งสถานที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว ควรมีมาตรฐานและปลอดภัย เป็นต้น ในการที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในไทยอีกครั้ง

สำหรับมุมมองต่อค่าเงินบาทที่ผันผวนในทิศทางที่แข็งค่านั้น น่าจะยังไม่กระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยในปีนี้ จากข้อมูลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า นักท่องเที่ยวสหรัฐฯที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในไทยจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไปและมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของค่าเงินที่น้อยกว่า ขณะที่ผลจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ ขณะนี้ น่าที่จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อทิศทางของตลาดนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ ส่วนหนึ่งมาจากนักท่องเที่ยวสหรัฐฯที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ จะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า และจากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่า นักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยจะมาจากรัฐแคลิฟอร์เนีย และนิวยอร์ก เป็นต้น

 

          

ทรงเกียรติ ชาติวัฒนานนท์

สื่อมวลชนและนักจัดรายการวิทยุด้านเศรษฐกิจที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงข่าวเศรษฐกิจ เป็นเวลานาน จะมารายงานและวิเคราะห์สถานะการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์และรายการวิทยุ "อุณหภูมิเศรษฐกิจ" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-9.00 น. สถานีวิทยุ FM102

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

Thailand Stock Index

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 23/05/2562 เวลา 16:43:03
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 311,344 2,744,245
Futures 304,512 2,675,247
SET50 Index 193,008 354,751
Sector Index - -
Single Stock 96,940 2,235,827
Precious Metal 12,123 62,372
- GF10 5,062 40,247
- GF50 136 2,392
- Gold Online 6,925 19,733
Deferred Precious Metal 683 885
- GOLD-D 683 885
Currency 1,622 21,396
Interest Rate - -
Agriculture 136 16
Options 6,832 68,998
SET50 Index (Call) 3,347 34,608
SET50 Index (Put) 3,485 34,390
Put/Call 1.04 0.99
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
S50K19 1,070.00 -12.80
S50M19 1,068.90 -12.40
S50N19 1,068.60 -12.00
S50U19 1,065.00 -12.60
S50Z19 1,065.40 -12.30
S50H20 1,062.50 -12.20
สถานะคงค้างณ วันที่ 354,751
ปริมาณ (สัญญา) 193,008
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 22/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 104,461 89,825 +14,636
ต่างชาติ 65,729 58,197 +7,532
ในประเทศ 135,969 158,137 -22,168
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 22/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 32,284 33,961 -1,677
ต่างชาติ 55,586 47,067 +8,519
ในประเทศ 70,789 77,631 -6,842
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 22/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 22/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 63,853 51,075 +12,778
ต่างชาติ 7,432 7,856 -424
ในประเทศ 56,369 68,723 -12,354
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 22/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,346 3,655 +691
ต่างชาติ 2,711 3,274 -563
ในประเทศ 6,692 6,820 -128
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 22/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 994 998 -4
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 5 1 +4
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 22/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2,850 2 +2,848
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 2,114 4,962 -2,848
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 22/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 22/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 134 134 -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 22/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 502 288 +214
ต่างชาติ 66 25 +41
ในประเทศ 4,742 4,997 -255
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 22/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 442 285 +157
ต่างชาติ 285 - +285
ในประเทศ 3,242 3,684 -442
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 23/05/2562 เวลา 16:43:03
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 311,344 2,744,245
Futures 304,512 2,675,247
SET50 Index 193,008 354,751
Sector Index - -
Single Stock 96,940 2,235,827
Precious Metal 12,123 62,372
- GF10 5,062 40,247
- GF50 136 2,392
- Gold Online 6,925 19,733
Deferred Precious Metal 683 885
- GOLD-D 683 885
Currency 1,622 21,396
Interest Rate - -
Agriculture 136 16
Options 6,832 68,998
SET50 Index (Call) 3,347 34,608
SET50 Index (Put) 3,485 34,390
Put/Call 1.04 0.99
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
S50K19 1,070.00 -12.80
S50M19 1,068.90 -12.40
S50N19 1,068.60 -12.00
S50U19 1,065.00 -12.60
S50Z19 1,065.40 -12.30
S50H20 1,062.50 -12.20
สถานะคงค้างณ วันที่ 354,751
ปริมาณ (สัญญา) 193,008
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 22/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 104,461 89,825 +14,636
ต่างชาติ 65,729 58,197 +7,532
ในประเทศ 135,969 158,137 -22,168
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 22/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 32,284 33,961 -1,677
ต่างชาติ 55,586 47,067 +8,519
ในประเทศ 70,789 77,631 -6,842
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 22/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 22/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 63,853 51,075 +12,778
ต่างชาติ 7,432 7,856 -424
ในประเทศ 56,369 68,723 -12,354
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 22/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,346 3,655 +691
ต่างชาติ 2,711 3,274 -563
ในประเทศ 6,692 6,820 -128
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 22/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 994 998 -4
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 5 1 +4
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 22/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 2,850 2 +2,848
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 2,114 4,962 -2,848
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 22/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 22/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 134 134 -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 22/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 502 288 +214
ต่างชาติ 66 25 +41
ในประเทศ 4,742 4,997 -255
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 22/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 442 285 +157
ต่างชาติ 285 - +285
ในประเทศ 3,242 3,684 -442
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2549 ข้อมูลภายในเว็บไซต์ www.biztempnews.com

Register

User Registration