อุณหภูมิเศรษฐกิจ

Economics

A+ A A-

คาดท่องเที่ยวได้ประโยชน์สัมพันธ์ไทย-สหรัฐ

Rate this item
(0 votes)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยออกบทวิเคราะห์ชี้”ความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ สะท้อนผ่านการท่องเที่ยว...คาดจำนวนนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ เที่ยวไทย ปี 60 จะทะลุเกิน 1 ล้านคนครั้งแรก” 

          ปัจจัยสำคัญ

          O ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ นอกจากด้านความมั่นคง การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศแล้ว ในอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ด้านการท่องเที่ยวไทย ตลาดนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ เป็นตลาดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยติดหนึ่งใน 10 อันดับแรกของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งหมด จากข้อมูลสถิติของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนสิงหาคม 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวสหรัฐฯเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยมี 6.88 แสนคน เติบโตร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่นักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ มีการใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในไทยมูลค่า 50,953.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

           Oสำหรับในช่วงที่เหลือของปี 2560 กำลังจะก้าวเข้าสู่ช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ อีกครั้ง ทั้งนี้ จากการขยายตัวของนักท่องเที่ยวสหรัฐฯที่ดี กอปรกับภาวะแวดล้อมปัจจัยท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปีนี้ ยังมีทิศทางที่ดี ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ในปี 2560 นี้ จำนวนนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ เดินทางท่องเที่ยวในไทยจะสามารถแตะที่ระดับ 1.05 ล้านคน เติบโตร้อยละ 12.3 จากที่เติบโตร้อยละ 13.5 ในปี 2559 ขณะที่คาดว่ารายได้จากนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ สู่ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องคิดเป็นมูลค่าประมาณ 78,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.0 จากร้อยละ 20.8 ในปี 2559

          ในระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2560 นายกรัฐมนตรีของไทยเดินทางไปยังประเทศสหรัฐฯ ตามคำเชิญของประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง การค้าและการลงทุน นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสหรัฐฯ ในอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจ คือ ภาคการท่องเที่ยว โดยตลาดนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ นับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการท่องเที่ยวของไทยมาเป็นเวลานาน ด้วยนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ เป็นตลาดที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยติดหนึ่งใน 10 อันดับแรกของตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทยทั้งหมด สำหรับตลาดนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ ในปี 2560 สามารถสรุปได้ดังนี้

· 8 เดือนแรกของปี 2560 นักท่องเที่ยวสหรัฐฯ เที่ยวไทยเติบโตร้อยละ 9.2 หรือมีจำนวน 6.88 แสนคน

          ตลาดนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ เป็นตลาดที่มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวของไทยมาเป็นระยะเวลานาน โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 3.0 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมดที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย ขณะที่รายได้จากการท่องเที่ยวคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 4.1 ของรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย

          ทั้งนี้ ภายหลังจากที่เศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มปรับตัวดีขึ้น กอปรกับสถานการณ์ในประเทศไทยที่เอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยวและการทำตลาดประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไทยในตลาดสหรัฐฯ ที่เข้มข้น ทำให้นักท่องเที่ยวสหรัฐฯ กลับมาเติบโตดีอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนสิงหาคม 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวสหรัฐฯเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทย 6.88 แสนคน เติบโตร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน มีจำนวนสูงสุดเป็นอันดับ 8 ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทย ขณะที่นักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ มีการใช้จ่ายระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวในไทยมูลค่าประมาณ 50,953.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีการใช้จ่ายสูงเป็นอันดับ 5 จากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยทั้งหมด

· ในปี 2560 นี้ คาดนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ เดินทางท่องเที่ยวไทยจะมีจำนวนสูงถึง 1.05 ล้านคน

          จากการที่ตลาดนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ ขยายตัวได้ดีต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี และภายใต้ปัจจัยที่เอื้อต่อการเดินทางท่องเที่ยว ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดว่า ในปี 2560 จำนวนนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ เที่ยวไทย น่าจะมีโอกาสสูงถึง 1.05 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 12.3 จากที่ขยายตัวร้อยละ 13.5 ในปี 2559 และคาดว่าจะสร้างรายได้สู่ธุรกิจท่องเที่ยวและเกี่ยวเนื่องคิดเป็นมูลค่าประมาณ 78,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.0 จากที่เติบโตร้อยละ 20.8 ในปี 2559

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการทำตลาดเพื่อจับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯ อาจจะต้องเข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ ที่เดินทางมาท่องเที่ยวไทยส่วนใหญ่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ และส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เดินทางท่องเที่ยวเองสูงถึงร้อยละ 92.0 ของจำนวนนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯที่เดินทางมาท่องเที่ยวไทย นักท่องเที่ยวสหรัฐฯ เป็นกลุ่มที่คุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยี ทำให้การค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวและที่พักส่วนใหญ่จะทำบนช่องทางออนไลน์ ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจที่พักหรือสถานที่ท่องเที่ยวนอกเหนือจากจะทำการตลาดผ่าน Online Travel Agency: OTA ตัวกลางผู้ให้บริการทางออนไลน์ที่นักท่องเที่ยวสหรัฐฯ นิยมใช้แล้ว ผู้ประกอบการที่มีเว็บไซต์ หรือในเครือข่ายสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ ควรที่จะมีการปรับปรุงพัฒนาข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา เนื่องจากช่องทางเหล่านี้จะเป็นช่องทางที่ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักผู้ประกอบการได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวสหรัฐฯ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไทยกว่าร้อยละ 67.0 เป็นกลุ่มที่เดินทางมาท่องเที่ยวซ้ำ (Revisit) และประมาณร้อยละ 33.0 เป็นกลุ่มที่เดินทางมาท่องเที่ยวครั้งแรก ซึ่งสะท้อนให้เห็นโอกาสและความเป็นไปได้ที่กลุ่มที่เดินทางมาครั้งแรกจะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวซ้ำยังประเทศไทย แต่ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆ อาทิ การให้บริการของผู้ประกอบการทั้งสถานที่พักและสถานที่ท่องเที่ยว ควรมีมาตรฐานและปลอดภัย เป็นต้น ในการที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในไทยอีกครั้ง

สำหรับมุมมองต่อค่าเงินบาทที่ผันผวนในทิศทางที่แข็งค่านั้น น่าจะยังไม่กระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยในปีนี้ จากข้อมูลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า นักท่องเที่ยวสหรัฐฯที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในไทยจะเป็นกลุ่มที่มีรายได้ระดับปานกลางขึ้นไปและมีความอ่อนไหวต่อความผันผวนของค่าเงินที่น้อยกว่า ขณะที่ผลจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในสหรัฐฯ ขณะนี้ น่าที่จะยังไม่ส่งผลกระทบต่อทิศทางของตลาดนักท่องเที่ยวสหรัฐฯ ส่วนหนึ่งมาจากนักท่องเที่ยวสหรัฐฯที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้ จะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า และจากข้อมูลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่า นักท่องเที่ยวจากสหรัฐฯที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยจะมาจากรัฐแคลิฟอร์เนีย และนิวยอร์ก เป็นต้น

 

          

ทรงเกียรติ ชาติวัฒนานนท์

สื่อมวลชนและนักจัดรายการวิทยุด้านเศรษฐกิจที่คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงข่าวเศรษฐกิจ เป็นเวลานาน จะมารายงานและวิเคราะห์สถานะการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านทางเว็บไซต์และรายการวิทยุ "อุณหภูมิเศรษฐกิจ" ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-9.00 น. สถานีวิทยุ FM102

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

Thailand Stock Index

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 23/03/2562 เวลา 00:30:21
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 8,457 2,685,172
Futures 8,457 2,619,111
SET50 Index - 334,675
Sector Index - -
Single Stock - 2,220,365
Precious Metal 8,452 37,519
- GF10 5,052 28,475
- GF50 127 1,807
- Gold Online 3,273 7,237
Deferred Precious Metal 5 17
- GOLD-D 5 17
Currency - 26,471
Interest Rate - -
Agriculture - 64
Options - 66,061
SET50 Index (Call) - 35,215
SET50 Index (Put) - 30,846
Put/Call - 0.88
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
สถานะคงค้างณ วันที่ -
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 141,885 153,049 -11,164
ต่างชาติ 84,540 82,367 +2,173
ในประเทศ 191,619 182,628 +8,991
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 40,537 45,948 -5,411
ต่างชาติ 59,358 52,956 +6,402
ในประเทศ 85,718 86,709 -991
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 89,127 93,918 -4,791
ต่างชาติ 20,983 19,758 +1,225
ในประเทศ 86,610 83,044 +3,566
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 11,358 12,760 -1,402
ต่างชาติ 4,199 9,653 -5,454
ในประเทศ 17,535 10,679 +6,856
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 1 3 -2
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 4 2 +2
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 736 294 +442
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 1,752 2,194 -442
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 126 126 -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 609 121 +488
ต่างชาติ 12 89 -77
ในประเทศ 3,020 3,431 -411
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 78 259 -181
ต่างชาติ 41 1 +40
ในประเทศ 2,854 2,713 +141
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 23/03/2562 เวลา 00:30:21
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 8,457 2,685,172
Futures 8,457 2,619,111
SET50 Index - 334,675
Sector Index - -
Single Stock - 2,220,365
Precious Metal 8,452 37,519
- GF10 5,052 28,475
- GF50 127 1,807
- Gold Online 3,273 7,237
Deferred Precious Metal 5 17
- GOLD-D 5 17
Currency - 26,471
Interest Rate - -
Agriculture - 64
Options - 66,061
SET50 Index (Call) - 35,215
SET50 Index (Put) - 30,846
Put/Call - 0.88
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
สถานะคงค้างณ วันที่ -
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 141,885 153,049 -11,164
ต่างชาติ 84,540 82,367 +2,173
ในประเทศ 191,619 182,628 +8,991
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 40,537 45,948 -5,411
ต่างชาติ 59,358 52,956 +6,402
ในประเทศ 85,718 86,709 -991
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 89,127 93,918 -4,791
ต่างชาติ 20,983 19,758 +1,225
ในประเทศ 86,610 83,044 +3,566
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 11,358 12,760 -1,402
ต่างชาติ 4,199 9,653 -5,454
ในประเทศ 17,535 10,679 +6,856
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 1 3 -2
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 4 2 +2
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 736 294 +442
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 1,752 2,194 -442
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 126 126 -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 609 121 +488
ต่างชาติ 12 89 -77
ในประเทศ 3,020 3,431 -411
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 22/03/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 78 259 -181
ต่างชาติ 41 1 +40
ในประเทศ 2,854 2,713 +141
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2549 ข้อมูลภายในเว็บไซต์ www.biztempnews.com

Register

User Registration