อุณหภูมิเศรษฐกิจ

Economics

A+ A A-

แรงงานยันขอค่าจ้าง 360 บาทชี้ไม่พอกิน

Rate this item
(0 votes)

ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.)ยืนยันขอค่าจ้างเพิ่มขึ้นเป็น 360 บาทต่อวัน ชี้ที่ได้ทุกวันนี้ 300 บาทไม่พอกิน ทุกวันนี้ ต้องทำโอทีจึงจะอยู่ได้ 

น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย(คสรท.) กล่าวว่า คสรท.และเครือข่ายแรงงานยังคงยืนยันเรียกร้องให้รัฐบาลและคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) พิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2559 โดยควรอยู่ที่วันละ 360 บาทเท่ากันทั่วประเทศ เนื่องจากบอร์ดค่าจ้างได้เคยมีมติเมื่อมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็นวันละ 300 บาทให้คงค่าจ้างในอัตรานี้ไว้เป็นเวลา 3 ปีตั้งแต่ปี 2556-2558 และจะมีการพิจารณาปรับค่าจ้างในปี 2559 รวมทั้งขณะนี้รัฐบาลเตรียมที่จะปรับขึ้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น ควรปรับขึ้นค่าจ้างให้แรงงานทั่วประเทศเช่นกัน

 ประธานคสรท. กล่าวอีกว่า ส่วนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2559 ที่เครือข่ายแรงงานเรียกร้องให้ควรอยู่ที่วันละ 360 บาทนั้น เป็นการอ้างอิงจากผลสำรวจค่าครองชีพแรงงานในกรุงเทพฯและจังหวัดปริมณฑลของคสรท. ซึ่งพบว่าแรงงาน 1 คนมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภครวมแล้ววันละ 360 บาท ซึ่งปัจจุบันแม้ค่าน้ำมันลดลง แต่ค่าครองชีพสูง ทำให้ค่าจ้างวันละ 300 บาทไม่พอใช้จ่าย ทุกวันนี้แรงงานต้องทำโอที จึงจะมีเงินพอใช้จ่ายเลี้ยงตนเองและครอบครัว

 พร้อมกับเรียกร้องว่า อยากให้รัฐบาลและบอร์ดค่าจ้างให้โอกาสแรงงานโดยเปิดเวทีให้ได้ชี้แจงถึงที่มาที่ไปของการเรียกร้องปรับขึ้นค่าจ้างโดยควรอยู่ที่วันละ 360 บาทเท่ากันทั่วประเทศ แต่จะสามารถปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำได้ตามอัตรานี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ นายจ้างและลูกจ้าง จะต้องมาหารือกันว่าจะปรับขึ้นค่าจ้างในอัตราเท่าใด จึงทำให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างสามารถอยู่รอดได้ รวมทั้งควรใช้โอกาสที่มีฐานค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาทเท่ากันทั่วประเทศมาจัดทำโครงสร้างค่าจ้างโดยแยกเป็นค่าจ้างแรกเข้าสำหรับแรงงานเข้าใหม่ซึ่งก็คือค่าจ้างขั้นต่ำ และค่าจ้างประจำปีโดยแรงงานเก่าที่ทำงานมานานหลายปีควรได้รับการปรับขึ้นค่าจ้างตามอายุงาน ประสบการณ์และความสามารถผลิตงานของแต่ละคน คสรท.และเครือข่ายจะขอเข้าพบรมว.แรงงานและปลัดกระทรวงแรงงานเพื่อหารือในเรื่องนี้ภายในเดือนมิ.ย.นี้

และกรณีที่นายกรัฐมนตรีมองว่าแรงงานต่างด้าวได้รับประโยชน์จากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำด้วยนั้น ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 กำหนดให้แรงงานไทยและต่างด้าวต้องได้รับค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆตามที่กฎหมายกำหนดโดยเท่าเทียมกัน เมื่อนายจ้างเลือกที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวก็ต้องจ่ายค่าจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ไม่สามารถเลือกปฏิบัติได้และต้องยอมรับว่าแรงงานต่างด้าวเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งปลายปีนี้จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี)แล้ว จะมีแรงงานต่างชาติเข้ามาทำงานในไทยเพิ่มขึ้นก็ต้องให้การดูแลคุ้มครองตามกฎหมายด้วยเช่นกัน

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.Basic HTML code is allowed.

Thailand Stock Index

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 25/05/2562 เวลา 00:30:08
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 12,682 2,777,938
Futures 12,682 2,707,042
SET50 Index - 366,822
Sector Index - -
Single Stock - 2,264,227
Precious Metal 12,681 54,318
- GF10 7,830 39,637
- GF50 106 2,478
- Gold Online 4,745 12,203
Deferred Precious Metal 1 34
- GOLD-D 1 34
Currency - 21,621
Interest Rate - -
Agriculture - 20
Options - 70,896
SET50 Index (Call) - 36,113
SET50 Index (Put) - 34,783
Put/Call - 0.96
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
สถานะคงค้างณ วันที่ -
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 24/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 101,199 107,571 -6,372
ต่างชาติ 79,584 73,998 +5,586
ในประเทศ 186,914 186,128 +786
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 24/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 42,791 49,634 -6,843
ต่างชาติ 53,476 60,376 -6,900
ในประเทศ 126,387 112,644 +13,743
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 24/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 24/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 41,351 37,825 +3,526
ต่างชาติ 5,602 7,813 -2,211
ในประเทศ 44,517 45,832 -1,315
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 24/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 16,906 18,598 -1,692
ต่างชาติ 20,506 5,809 +14,697
ในประเทศ 13,732 26,737 -13,005
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 24/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 23 8 +15
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 2 17 -15
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 24/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6 1,384 -1,378
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 2,275 897 +1,378
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 24/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 24/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 122 122 -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 1 1 -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 24/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 369 252 +117
ต่างชาติ 124 32 +92
ในประเทศ 4,474 4,683 -209
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 24/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 434 352 +82
ต่างชาติ 113 234 -121
ในประเทศ 3,450 3,411 +39
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

ข้อมูลล่าช้า 15 นาที 25/05/2562 เวลา 00:30:08
  ปริมาณ (สัญญา) สถานะคงค้าง*
รวมทั้งตลาด 12,682 2,777,938
Futures 12,682 2,707,042
SET50 Index - 366,822
Sector Index - -
Single Stock - 2,264,227
Precious Metal 12,681 54,318
- GF10 7,830 39,637
- GF50 106 2,478
- Gold Online 4,745 12,203
Deferred Precious Metal 1 34
- GOLD-D 1 34
Currency - 21,621
Interest Rate - -
Agriculture - 20
Options - 70,896
SET50 Index (Call) - 36,113
SET50 Index (Put) - 34,783
Put/Call - 0.96
* Day Session: สถานะคงค้าง ณ Night Session ของวันก่อนหน้า
   Night Session: สถานะคงค้าง ณ Afternoon Session ของวันปัจจุบัน
SET50 Index Futures
สถานะคงค้างณ วันที่ -
ปริมาณ (สัญญา) -
สรุปมูลค่าการซื้อขายสิ้นวัน
All Futures
ณ วันที่ 24/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 101,199 107,571 -6,372
ต่างชาติ 79,584 73,998 +5,586
ในประเทศ 186,914 186,128 +786
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
SET50 Index
ณ วันที่ 24/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 42,791 49,634 -6,843
ต่างชาติ 53,476 60,376 -6,900
ในประเทศ 126,387 112,644 +13,743
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Sector Index
ณ วันที่ 24/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Single Stock
ณ วันที่ 24/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 41,351 37,825 +3,526
ต่างชาติ 5,602 7,813 -2,211
ในประเทศ 44,517 45,832 -1,315
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Precious Metal
ณ วันที่ 24/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 16,906 18,598 -1,692
ต่างชาติ 20,506 5,809 +14,697
ในประเทศ 13,732 26,737 -13,005
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Deferred Precious Metal
ณ วันที่ 24/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 23 8 +15
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 2 17 -15
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Currency
ณ วันที่ 24/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 6 1,384 -1,378
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 2,275 897 +1,378
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Interest Rate
ณ วันที่ 24/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน - - -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ - - -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Agriculture
ณ วันที่ 24/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 122 122 -
ต่างชาติ - - -
ในประเทศ 1 1 -
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Call
ณ วันที่ 24/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 369 252 +117
ต่างชาติ 124 32 +92
ในประเทศ 4,474 4,683 -209
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ
Options Put
ณ วันที่ 24/05/62 หน่วย: จำนวนสัญญา
นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 434 352 +82
ต่างชาติ 113 234 -121
ในประเทศ 3,450 3,411 +39
- ข้อมูล ณ เวลา 18.10 น. เป็นข้อมูลเบื้องต้น
- ข้อมูล ณ เวลา 20.30 น. เป็นข้อมูลทางการ

 

© สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2549 ข้อมูลภายในเว็บไซต์ www.biztempnews.com

Register

User Registration